• Mt. Rainier from Tipsoo Lake
  • |
  • 2-1/2" x 6 "
  • |
  • block print
  • |
  • 2000
  • |
  • $60 unframed/$90 framed